MIKSI MEILLÄ SEIKKAILLAAN?

Seikkailutoiminta tuottaa paitsi elämyksiä myös kasvavaa itseluottamusta, voimaantumista, yhteenkuuluvuutta, ystävyyttä ja yhteistoimintakykyä yhdessä koko luokalle ja erikseen jokaiselle oppilaalle.

Seikkailusta merkittävää hyötyä yksilölle, luokalle ja koulutyöhön
Aktiviteetit meressä, rannalla, metsässä ja kallioilla avaavat aivan uusia näköaloja ja kokemuksia ympäristöstä ja luonnosta. Pelkkä luontokin on seikkailua ainakin niille, jotka siellä harvemmin kulkevat.

Monissa seikkailutoiminnoissa tunteet voivat nousta pintaan ja itsesuojeluvaisto joutua koetukselle kun päästään tekemään ennen kokemattomia ja ennalta arvaamattomia asioita yhdessä koko luokan kanssa. Ehkä hiukan ardenaliiniakin virtaa ja myös pulssi voi hetkellisesti kohota, mutta myös leveät hymyt ja riemunkiljahdukset kuuluvat kuvaan kun on irrottauduttu arjesta digilaitteineen.

Seikkailupainotteisessa leirikoulussa luokan sisäiset voimasuhteet usein tasoittuvat sillä seikkailu voi tuoda esiin uusia kykyjä ja ominaisuuksia joista ei ole osattu aavistaakaan. Samoin joku, joka on mielipiteillään saattanut ohjailla koko luokan toimintaa luovuttaakin nyt auliisti omaa arvovaltaansa myös muille oppilaille.
Pyydä nyt ‎tarjous tästä!

Seikkailu antaa uudenlaiset silmälasit
Seikkailutoiminta tukee oppilaiden empatiataitoja, sillä osallistujat oppivat tuntemaan toisensa uudessa valossa ja huomaavat toisissaan aivan uusia piirteitä. He voivat ymmärtää paremmin toisiaan ja sitä miksi he käyttäytyvät tietyllä tavalla. ”Vaik me ollaan oltu yhdessä monta vuotta vasta nyt opin tuntemaan open ja kaverit paremmin”, kommentoi eräs oppilas leirikoulun päättyessä.


Esimerkiksi vesistön ylitys omatekoisella välineellä vaatii runsaasti yhteistyötaitoja. Tavallisesti joku rakennustiimissä ottaa johdon käsiinsä, jotkut innostuvat rakentamisesta ja joku saattaa haluta sivustakatsojan roolin. Alussa voi ilmassa olla epäilystä siitä, pystytäänkö vesistöä lainkaan ylittämään. Kuitenkin rakentamisen edistyessä alkaa innostus ja luottamus lisääntyä, ja lopulta kaikki ovat täysillä mukana projektissa. Yhteistyö huipentuu siihen, että lautta lasketaan vesille ja ylitys alkaa.
Pyydä nyt ‎tarjous tästä!

Seikkailusta hyötyä arkielämään
Jotkut oppilaat ovat havahtuneet huomaamaan että koulussa ei ehkä opiskellakaan vain koulua varten vaan opituille taidoille ja tiedoille voi olla käyttöä myös koulun seinien ulkopuolella.
Tämä on voitu huomata esimerkiksi jos on laskettu vesistön ylitystä varten rakennetun lautan kantavuutta tai kuinka monen oppilaan painon voisi jyrkännelaskeutumisen varmistusköysi kestää katkeamatta.

On hauska ja jännittäväkin kokemus kun koko luokka hyppää yhdessä mereen ja kiipeää pelastuslautalle. Ainakin se on melkein kaikille aivan uusi kokemus. Meripelastustaidoista saaattaa olla hyötyä muuallakin kuin vain valtamerillä. Lisäksi toiminta jättä kaikille osallistujille myös yhteisiä muistoja, joita ei aika heti haalista!
.
.
.
.

Alkusammutuksen harjoittelu ja oppiminen on myös jännittävää saikkailua, jota taitoa ei toivoisi koskaan tarvitsevansa. Ainakin oma rohkeus harjoittelussa kehittyy ja tämä tulee esiin jos joutuu joskus tositilanteeseen!
.
.
.
.
.
.

Ensiaputaitojen harjoittelukin on monien mielestä jännittävää ja sen voi kokea myös huimaksi seikkailuksi.
.
.
.
.
.
.

Seikkailu vahvistaa itseluottamusta


Jyrkänteeltä laskeutuessaan oppii voittamaan itsensä ja saa lisää rohkeutta ja itseluottamusta jota voi tarvita myöhemmin monissa elämänsä tilanteissa. (Tai jo heti seuraavissa koulun kokeissa.)
.
.
.
.
.
.
.

Kun sepän pajassa takoo punahehkuista rautaa ja siitä syntyy kuin syntyykin voiveitsi tai tekee nahkatöitä ja muuta askartelua voi huomata ettei peukalo ole ainakaan aivan keskellä kämmentä. Ja voi rohkaistua muihinkin jopa oman mukavuusalueen ulkopuolisiin toimintoihin.
.
.
.

Tervetuloa mukaan seikkailemaan ja oppimaan uusia taitoja elämää varten!
Pyydä nyt ‎tarjous tästä!