Ryhmätyötaidot kehittyvät jo lyhyemmässäkin leirikoulussa

Leirikoulu Metsätähdessä on useita aktiviteetteja, jotka kehittävät erityisesti ryhmätyötaitoja. Erilaiset seikkailulliset tositilanteet auttavat kaikkia ottamaan esille oman roolinsa ja toimimaan parhaina itsenään. Näissä toiminnoissa saatavat onnistumisen kokemukset ovat omiaan myös vahvistamaan opittuja taitoja. On myös huomattu että yhteisöllisyys on läheistä sukua ryhmätyötaidoille ja yhteiset uudet kokemukset luovat hyvän perustan sille, että leirikouun jälkeen luokka tulee toimimaan ryhmänä selvästi entistä paremmin. Ryhmätyötaitojen kehittyminen on myös hyvin palkitsevaa kun yhdessä tekemisen tulokset alkavat näkyä kaikessa luokan toiminnassa jo leirikoulun aikana. Tämän ansiosta saattaa myös kuulla leirikoulun päättyessä oppilailta lausahduksia kuten ”me ei haluta lähteä kotiin” tai ”tää oli paras viikko ikinä” ja oppilaat saattoivat lopuksi jopa halata ohjaajia lähtiessään.

 Vesistön ylitys omatekoisella välineellä on yksi parhaista toiminnoista ryhmätyötaitojen kehittäjänä. Se vaatii ryhmän järjestäytymistä sekä yhteistä suunnittelua ja toteuttamista ja vielä lopuksi jopa vesistön ylityksenkin. 

 

 

 

 Rakentamisessa tarvitaan jokaista ja kaikkien on myös oltava valmiita mahdollisiin kompromisseihin kun näkemys yhteisestä lautasta alkaa muotoutua. Aluksi tuntuu sitä ettei voida saada aikaan välinettä, joka pysyisi pinnalla tai jolla voitaisiin liikkua vedessä.

 

 

 

 

 Lopputulos on aina hiukan yllättävä kun vesistöä päästään ylittämään.

Itseluottamus näyttää kasvavan silmissä ja nyt ollaan valmiita myös kaikkein vaativampiinkin tehtäviin.

 

 

 

 Meripelastuskurssi on myös hyvä esimerkki toiminnasta joka kehittää yhteistyötaitoja. Tässä tilanteessa ei monikaan voi selvitä yksin mutta ryhmänä toimittaessa kylläkin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun yhdistetään teoriaa, ja kuivaharjoittelua tietäen että sen jälkeen pitää selviytyä myös meressä, otetaan yhteistyönkin harjoittelminen aina tosissaan. Tällöin taidot kehittyvät, kun ne joutuvat heti samalla koetuskelle tositilanteessa.

 Ryhmätyötaitoja voi kehittää myös leikinomaisilla harjotuksilla. Esimerkiksi koko luokan yhteisellä kynällä kirjoittaminen voii olla aluksi hyvinkin vaativaa kunnes keksitään mitä tarvitaan, jotta se voisi alkaa onnistua ja pyydetty teksti tai kuva saadaan syntymään paperille.

 

 

 Sikapossun kuljetus maastossa voi olla hyvinkin haastava, jos ei sallita sen putoamista kesken matkan. Ryhmän on järjestäydyttävä ja suunniteltava hetki ja päätettävä miten tehtävä aiotaan yhdessä suorittaa onnistuneesti.

 

 

 

Tällaiset aktiviteetit kehittävät yhteistyötaitoja, joita voi tarvita paitsi koululuokkana myös erilaisissa elämän tositilanteissä ja myöhemmin omissa työtehtävissä. Lisäbonuksena on valmiuksia jotka auttavat selviytymään ja auttamaan myös toisia, esimerkiksi jos joutuisi matkustamaan Estonialla tai vain risteilemään ruotsinlaivoilla, joilla voi myös tapahtua kaikenlaista.

Leirikoulu Metsätähdellä on näistä toiminnoista jo yli 20 vuoden kokemus, joten tiedämme mistä puhumme.